Trafikant i mørket

Team Trafikkskole

Trafikant i mørket

Obligatorisk Trafikant i mørket (mørkekjøring) 

Vi kjører kurs flere dager i uken på høst- og vinterhalvåret. Sees vi i mørket? 

Gjennomfører du grunnkurs i perioden 1.november til 15. mars må du delta på Trafikant i mørket for å få grunnkurset godkjent.Tar du trafikalt grunnkurs utenom denne perioden, må du gjennomføre Trafikant i mørket påfølgende høst/vinter. Når Trafikant i mørket er gjennomført vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset. Trafikant i mørket idag er en demonstrasjon hvor eleven sitter på i kjøreskolebilen, den tar litt over 2 klokketimer og foregår på kveldstid. Det er kun kjørelærer som står for kjøringen og elevene observerer. Vi anbefaler å ha på varme klær da den praktiske delen foregår utendørs. Vi kjører kurs flere dager i uken hver uke i vinterhalvåret.

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdelen, vil retten til å øvingskjøre være tidsbegrenset til sommerhalvåret. Dette vil framgå av beviset.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo